Wij willen al onze sponsors hierbij hartelijk danken voor hun bijdrage!


Indien u als sponsor een bijdrage wilt leveren aan onze activiteiten en dus de bewoners van verpleeghuis Waelwick, dan wordt uw logo of banner hieronder geplaatst.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Piet Groenen via de e-mail.

Wanneer u zich betrokken voelt bij het werk van de Stichting Vrienden van Waelwick en u de stichting een warm hart toedraagt kunt u donateur worden. U kunt een vrijwillige bijdrage overmaken op:
Rabobank 114918309 t.n.v. Stichting Vrienden van Waelwick te Ewijk.
 

Naast de sponsors willen we ook de volgende bedrijven/instanties bedanken voor hun hulp:

Oud papierclub van de KBO Ewijk.
Vrienden van de Alde Steeg

Historisch Vervoer

De volgende organisaties dragen we een warm hart toe:

Seniorenvereniging Ewijk
Stichting Perspectief
Zorggroep Maas & Waal

Peters SierbestratingGerard DegenVraag en Aanbod WijchenDusseldorp Logo-Van-de-Wal-VerhuurRabobankVan ZuijlenVan HemmenVan Leeuwen EwijkGerrits TransportStofwolkAmbrosius ElektroBloem & KadohegoedGlasgarageCSD

ideesign+Andre DegenRoberto SartoPeter RossenWillems SchoenmodeWaal TransportJacco OttenSlagerij WillemsMarius WillemsHock AssurantienBo-Air-KoMarcel JanssenHuismanGouden Leeuw

Annette Mode

Duijghuijzen internationale expediteurs